Stress de baas !

Stress de baas is een praktische module, die geschikt is voor personen die merken dat stress en stressreacties een rol spelen in hun functioneren en die hier op een goede c.q. betere manier mee om willen kunnen gaan. Wanneer er inmiddels sprake is van overspannenheid c.q. burnout klachten, dan zal dit programma in groepsverband onvoldoende toereikend zijn en is een individuele aanpak meer geëigend. Het programma wordt in groepen van 5 tot 10 personen gegeven en heeft de duur van een half jaar.

 

Uiteindelijke doelstellingen:

 1. De deelnemer is zich meer bewust van individuele stressbronnen en stressreacties.
 2. De deelnemer heeft strategieën geleerd waardoor stress minder snel tot negatieve stressgevolgen zal leiden.
 3. De deelnemer kan relevante strategieën ook na de module blijven toepassen.

 

Peilers:

Het programma is samengesteld en wordt uitgevoerd vanuit de volgende peilers:

 1. Bewustwording van stressbronnen en stressreacties.
 2. Vergroten van de zelfkennis
 3. Oefenen en eigen maken van verschillende stresshanteringsstrategieën.
 4. Praktisch oefenen in het reduceren van stressgevoelens (leren ontspannen)

Opbouw:

Het programma is als volgt opgebouwd:

 • Individuele intake en coaching
 • 10 groepsbijeenkomsten van 1 uur
 • Thuisoefeningen
 • Thuisopdrachten
 • Individuele outtake en coaching

 Alle bijeenkomsten gedurende het programma zijn in een programmabeschrijving uitgewerkt.

Het programma wordt door fysiotherapeuten met specifieke deskundigheid op het gebied van psychosomatiek gegeven.

 

Begeleidende informatie en materialen:

Aan het begin van het programma ontvangen de deelnemers een uitgebreide deelnemersmap.

 

Kosten:

De totale kosten van dit programma bedragen €285,- (inclusief materiaal)

 

 

Uw waardering

9.02

Uw waardering voor Zorgwaard in 2016