Directe toegankelijkheid Fysiotherapie/Oefentherapie

You are here:

Maak gebruik van Directe Toegankelijkheid !

Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut/ oefentherapeut Mensendieck, dat is wat Directe Toegankelijkheid inhoudt. Directe Toegankelijkheid maakt fysiotherapie/ oefentherapie Mensendieck voor iedereen rechtstreeks bereikbaar, u heeft geen verwijsbrief van uw arts/ specialist nodig.

Zo neemt u de kortste weg naar de juiste behandeling en kunt u, samen met uw fysiotherapeut/ oefentherapeut Mensendieck zo snel mogelijk werken aan uw herstel.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de arts zal er eerst een screening plaats vinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/ hulpvraag inderdaad op het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/ hulpvraag niet geïndiceerd is voor fysiotherapie/ oefentherapie Mensendieck, zal de therapeut u alsnog adviseren naar uw huisarts te gaan. Is uw therapeut van mening dat er een indicatie is voor therapie, dan zal er een uitgebreider vraaggesprek en onderzoek volgen. Naar aanleiding daarvan zal er worden gestart met de behandeling. Deze screening wordt vergoed door uw verzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent.