Arbeidsfysiotherapie

You are here:

Langdurig ziekteverzuim bezorgt collega’s extra werk, zet het werkproces onder druk-en kan een werkgever heel veel geld kosten. Een snelle terugkeer van zieke werknemers op de werkvloer is daarom van cruciaal belang. “Het gaat niet om wat je niet meer kan… maar om wat je nog wel kan.” Gespecialiseerde praktijken kunnen daarbij helpen. In onze praktijk is een arbeidsfysiotherapeut werkzaam.

Onder arbeidsrelevante klachten verstaan wij klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut is vooral gericht op de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt een intake afgenomen, waarin een functie-taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Daarna wordt een plan van aanpak gemaakt. We geven informatie, gericht advies en een eventuele behandeling van de arbeidsrelevante klachten. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject oa. bestaan uit een (reïntegratie) trainingsprogramma. Daardoor kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen worden of oplossen. We zullen ons zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. We werken hierbij nauw samen met alle betrokken beroepsgroepen, waaronder huis- en bedrijfsartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.