Wat zijn spanningsklachten?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als psychische aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke- en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet aItijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart u zelf prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

grote werkdruk
angstig onzeker zijn
chronische pijn
emotionele gebeurtenissen
slecht slapen , concentratie
niet kunnen ontspannen
Deze gebeurtenissen, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit evenwicht brengen dat er spanningsklachten/psychosomatische klachten ontstaan.

Wat is er aan te doen?

De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van lichamelijk onverklaarbare klachten, burn-out en angst gerelateerde klachten.

Waaruit bestaat de therapie?

De psychosomatische fysiotherapie zal allereerst starten met een gesprek en onderzoek om uw klachten te begrijpen en waar nodig te verduidelijken en toe te lichten.
Dit aanvangsgesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht..Er wordt van u een actieve inzet verwacht.

Met de psychosomatische fysiotherapie leert u invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zult zijn om uw klachten aan te pakken.

Voor meer informatie: www.kngf-nfp.nl