De rug/nektriatlon is een specifiek trainingsprogramma voor mensen met chronische- of herhaalde klachten in de rug of nek.

Het doel van de training is om het lichaam langduriger sterker te maken, waardoor u meer lichamelijke belasting aan kunt. Daardoor zullen uw klachten verminderen en veelal volledig verdwijnen.

In de training staat niet de pijn, maar de activiteit en belastbaarheid centraal om een goede trainingsopbouw te kunnen bewerkstelligen.
Middels een intake en computergestuurd- trainings-opbouw-programma wordt uw specifieke trainingsniveau bepaald en op maat gemaakt.
De training richt zich op de opbouw van de zwakke schakels in de keten. De zogenaamde lokale stabiliserende spieren zijn bij veel mensen met rug/nekklachten zwak of volledig inactief. Herhalende rug/nekklachten zijn vaak een gevolg van inactiviteit van deze spiertjes.
Het blijkt heel belangrijk te zijn om de manier van trainen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vormen van belasting in het dagelijkse leven. Dat kan het beste door te trainen met losse gewichten. Er wordt dan ook uitsluitend met losse gewichten getraind. Door deze functionele training wordt belasting in het dagelijkse leven het meest benaderd, waardoor uw belastbaarheid in die situatie ook verbeterd.

In verreweg de meeste gevallen wordt een belangrijk deel van de rug/nektriatlon vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit uw aanvullende verzekering.