Mariska is aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn: 

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak en is nuttig, bijvoorbeeld bij een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Goede begeleiding door een therapeut die zich geschoold heeft in de behandeling van chronische pijn kan u helpen weer grip te krijgen op uw klachten.

Na het in kaart brengen van uw klachten stelt u samen met uw therapeut haalbare doelen op. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. Tijdens de behandeling is uw oefentherapeut als het ware uw coach.

Voor meer informatie: www.netwerkchronischepijn.nl