Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten, oftewel SOLK, betekent dat u klachten heeft waarvoor de artsen geen medische verklaring heeft kunnen vinden, of uw klachten zijn veel erger dan na aanleiding van het gevonden medische probleem te verwachten is.
Er is dan geen / onvoldoende verklaring te vinden voor uw klachten, ons uitgangspunt is dat er wel degelijk iets met u aan de hand is, en dat uw klachten reëel zijn, en ook te behandelen.
Inger Grijzenhout en Mariska Mooren zijn aangesloten bij een SOLK netwerk. Dat houdt in dat uw behandeling plaatsvindt in combinatie met huisarts, POH-GGZ (praktijk ondersteuner van de huisarts, gespecialiseerd in psychische problematiek) of psycholoog en psychosomatisch fysiotherapeut of (psychosomatisch) oefentherapeut gespecialiseerd in chronische pijn.
De huisarts verwijst u door naar dit traject. De POH-GGZ zal met u wat vragenlijsten invullen, en de uitkomsten daarvan delen met de andere behandelaars. Afhankelijk wat er uit die vragenlijsten komt, wordt u ingedeeld in één van de drie categorieën, en zal volgens het daarbij passende schema de behandeling plaatsvinden bij de eerder genoemde zorgverleners.
Belangrijke aspecten die tijdens de behandeling naar voren komen zijn het leren omgaan met de klachten, en uitleg over de klachten wat er nu eigenlijk aan de hand is. U leert o.a. hoe u zich beter kan ontspannen, ondanks de klachten. En hoe u uw dagelijkse activiteiten beter kunt indelen of doen. Ook bouwt u aan het verbeteren van uw belastbaarheid. Daarnaast wordt vooral gekeken naar wat u nodig heeft om weer beter te kunnen functioneren.
Niet alle klachten zijn op te lossen, dan zoeken we samen met u naar een manier waarop u uw leven kan leven zoals u dat zou willen ondanks de klachten.
Voor meer informatie:
http://www.vicinonhn.nl/over-vicino/videos/video-zorgprogramma-solk