Longproblemen COPD

You are here:

Als u zich inspant en dat leidt tot benauwdheid en hoestbuien, is het begrijpelijk dat u lichamelijke activiteiten liever mijdt. Maar als u chronische bronchitis of longemfyseem heeft, kortweg COPD, is het extra belangrijk dat uw conditie niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt.
Als u minder beweegt, zullen klachten juist eerder optreden en uw mogelijkheden steeds verder afnemen. Dat is jammer, want uw fysiotherapeut kan u leren hoe u door beweging uw klachten zoveel mogelijk kan beperken. Florien Deken-Stoop en Martin Weerstand hebben hiervoor een gespecialiseerde opleiding/ beweegprogramma gevolgd en zijn aangesloten bij de regionale ketenzorg voor o.a. samenwerking met longspecialisten en huisartsen.
Meer informatie vindt u hier.