Psychosomatische fysiotherapie

You are here:

Wat zijn spanningsklachten?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als psychische aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke- en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet aItijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart u zelf prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

  • grote werkdruk
  • angstig, onzeker zijn
  • chronische pijn
  • emotionele gebeurtenissen
  • slecht slapen, concentratie
  • niet kunnen ontspannen

Deze gebeurtenissen, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit evenwicht brengen dat er spanningsklachten/psychosomatische klachten ontstaan

Er is iets aan te doen!

De fysiotherapeut Stephanie Besteman en Oefentherapeut Mensendieck Mariska Mooren, werkend op psychosomatische basis, hebben zich gespecialiseerd in de behandeling van lichamelijk onverklaarbare klachten, burn-out, ademhalingsklachten (hyperventilatie) en angst-gerelateerde klachten.

Waaruit bestaat de therapie?

Stephanie of Mariska zal allereerst starten met een gesprek en onderzoek om uw klachten te begrijpen en waar nodig te verduidelijken en toe te lichten. Dit aanvangsgesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Er wordt van u een actieve inzet verwacht.
Met de psychosomatische benadering leert u invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zult zijn om uw klachten aan te pakken.