Rug / Nektriatlon

You are here:

De rug/nektriatlon is een specifiek trainingsprogramma voor mensen met chronische- of herhaalde klachten in de rug en/of nek.

Het doel van de training is om het lichaam langdurig sterker te maken, waardoor u beter lichamelijke belasting aankunt. Daardoor zullen uw klachten verminderen en veelal volledig verdwijnen.

Om een goede trainingsopbouw te kunnen bewerkstelligen staat in de training niet de pijn, maar de activiteit centraal.
Middels een intake en computergestuurd trainingsopbouw-programma wordt uw specifieke trainingsniveau bepaald en op maat gemaakt.
De training richt zich op de opbouw van de zwakke schakels in de beweegketen van het lichaam. De zogenaamde stabiliserende spieren zijn bij veel mensen met rug-/nekklachten zwak of volledig inactief. Herhalende rug-/nekklachten zijn vaak een gevolg van inactiviteit van deze spiertjes.

Het blijkt heel belangrijk te zijn om de manier van trainen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vormen van belasting in het dagelijkse leven. Dat kan het beste door te trainen met losse gewichten. Er wordt dan ook uitsluitend met losse gewichten getraind. Door deze functionele training wordt belasting in het dagelijkse leven het meest benaderd, waardoor uw belastbaarheid in die situatie ook verbeterd.

In verreweg de meeste gevallen wordt een belangrijk deel van de rug-/nektriatlon vergoed door uw zorgverzekeraar, vanuit uw aanvullende verzekering.

U kunt dit programma volgen bij Martin Weerstand.