fietsers.jpg

Wat is kinderfysiotherapie

Een kind moet nog van alles leren. Meestal gebeurt dit op natuurlijke wijze zonder dat we daar bij stil staan. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut biedt ondersteuning op het moment dat het kind problemen ondervindt in zijn ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar, met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

De hulpvraag van ouder en kind staan centraal tijdens het eerste gesprek met dekinderfysiotherapeut. Hierna wordt besloten of het kind al dan niet voor verder onderzoek en behandeling in aanmerking komt.

Het onderzoek

bestaat uit

• bewegingsonderzoek

• testen

• eventueel aanvullend onderzoek, naar spierkracht, conditie of prikkelverwerking

Er wordt tijdens het onderzoek en de behandeling rekening gehouden met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het bewegingsgedrag van het kind beïnvloeden.

Om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen, kan informatie van andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld school, met toestemming van de ouders, worden opgevraagd.

De kinderfysiotherapeut verzamelt alle gegevens en kan dan de behandeling starten. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van een aantal factoren en zal met de ouders worden door gesproken. In sommige gevallen behandelt de kinderfysiotherapeut aan huis.

We stimuleren ouders aanwezig te zijn bij de behandeling. Op deze manier kunnen zij ideeën opdoen voor thuis. Daarnaast kunnen ze hun kind aanmoedigen ook in andere situaties de opgedane ervaringen toe te passen.

Veel gehoorde hulpvragen?

Waar kunnen we mee aan de slag  als kinderfysiotherapeut.

• Wat kan ik doen aan de voorkeurshouding van mijn kind?

• Waarom ontwikkelt mijn kind zich anders dan zijn leeftijdsgenootjes?

• Hoe kan het dat mijn kind niet goed mee kan doen met de gymlessen?

• Wat is de reden waarom mijn kind zo vaak struikelt?

• Waarom heeft mijn kind moeite met schrijven?

• Is mijn kind onhandig?

• Mijn kind is nu 6 jaar en nog niet zindelijk, wat kunnen we daaraan doen?

• Waarom durft mijn kind niet te spelen tijdens de speeltijd?

• Waarom is mijn kind erg druk?

 

Onze specialisaties zijn