Cerebrale parese

You are here:

Een cerebrale parese is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging die is ontstaan voor het eerste levensjaar.

Het woord cerebraal betekent ‘met betrekking tot de hersenen’ en het woord parese staat voor krachtverlies. Cerebrale parese is eigenlijk een verzamelnaam. Het is een aandoening waarbij kinderen moeilijker kunnen bewegen, omdat ze hun spieren niet goed kunt aansturen. Dit komt door een beschadiging in de hersenen. De Engelse term is cerebral palsy. Vaak wordt ook de afkorting CP gebruikt. (bron: het gehandicaptekind)

Heeft uw kind een cerebrale parese (CP), dan kan de kinderfysio- en oefentherapeut Mensendieck hierbij helpen.
De behandeling kan gericht worden op:

  • Voorkomen van snellere achteruitgang
  • Advies over lichaamshouding, (aanpassing van) hulpmiddelen
  • Advies over dagelijkse zorg van het kind en hoe om te gaan met de lichamelijke (on)mogelijkheden tijdens het dagelijkse leven
  • Bevorderen van spierkracht, bewegingsmogelijkheden en conditie
  • Zo lang mogelijk behouden van functies als zitten, staan en lopen

Uiteraard hangt bovenstaande af van de ernst van de CP. Het is van belang om zo snel mogelijk te starten met behandeling, om de mogelijkheden van het kind zoveel mogelijk te benutten en stimuleren.
In elke levensfase van het kind kan de therapeut echter helpen. Dit zal in samenspraak gaan met de revalidatiearts en eventuele andere betrokkenen bij het kind (denk aan de neuroloog, logopedist, ergotherapie, etc.)

U kunt voor deze behandeling terecht bij Laura Visser, Kinderoefentherapeut Mensendieck, of Sophie Abeln, kinderfysiotherapeut.