Diverse syndromen zoals syndroom van Down

You are here:

Een syndroom wordt gedefinieerd als een onbepaalde ziekte. Een combinatie van samenhangende verschijnselen waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is.

Zie voor meer informatie: https://www.expertisepuntvb.nl/matige-en-ernstige-verstandelijke-beperking/syndromen