Een kind moet nog van alles leren. Meestal gebeurt dit op natuurlijke wijze zonder dat we daar bij stil staan. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.
De kinderfysio- en oefentherapeut biedt ondersteuning op het moment dat het kind problemen ondervindt in zijn ontwikkeling. De kinderfysio- en oefentherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar, met of zonder verwijzing van huisarts of specialist.
De kinderfysio- en oefentherapeut observeert het bewegen van het kind en zal testen afnemen om de motorische ontwikkeling van het kind in kaart te brengen en duidelijkheid te krijgen over een eventuele achterstand en de oorzaak daarvan.

Om een zo compleet mogelijk beeld van het kind te krijgen, kan informatie van andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld school, met toestemming van de ouders, worden opgevraagd.
De kinderfysio- en oefentherapeut verzamelt alle gegevens en kan dan de behandeling starten. De duur van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren en zal met de ouders worden door gesproken. In sommige gevallen behandelt de kinderfysio- en oefentherapeut aan huis.
We stimuleren ouders aanwezig te zijn bij de behandeling. Op deze manier kunnen zij ideeën opdoen voor thuis. Daarnaast kunnen ze hun kind aanmoedigen ook in andere situaties de opgedane ervaringen toe te passen.

Bekijk hier de folders:

Lees meer op https://kinderoefentherapie.nl/