Medical Taping

You are here:

Medical Taping Concept (MTC) is een van oorsprong Aziatische tape methode.
MTC heeft niet alleen een stabiliserend effect op gewrichten, het stimuleert tevens de spierfuncties en de bloed- en lymfecirculatie. Het toepassingsgebied is breed: verlichting bij spier- en gewrichtsklachten, instabiliteitproblemen, verminderen van ontstekingen of vochtophopingen, houdingscorrecties en behandeling van klachten door overbelasting of blessures (zoals RSI, tennis- of golferelleboog).

Bij kinderen kan MTC worden ingezet bij bijvoorbeeld blessures van enkels of knieën, maar ook om bijvoorbeeld een houding te laten voelen en stimuleren hoe het kind kan gaan staan. De tape kan dan motiverend werken, omdat het helpt om het kind te laten herinneren aan de juiste houding.
Het is echter niet zo dat het tapen altijd ingezet wordt tijdens de behandeling van het kind, maar alleen wanneer de therapeut het nodig en nuttig vindt.

Medical Taping bij kinderen wordt toegepast door Sophie Abeln, Kinderfysiotherapeut, en Laura Visser, Kinderoefentherapeut Mensendieck.

Als je meer wilt weten over medical taping, kijk dan op de site van FysioTape: www.medicaltaping.nl