Neuromusculaire aandoeningen bij kinderen

You are here:

De term neuromusculaire aandoeningen gebruiken we voor verschillende aandoeningen aan de zenuwen (neuro) en spieren (musculair). Deze aandoeningen worden vaak spierziekten genoemd. De hersenen besturen het lichaam. Ze sturen signalen naar de spieren zodat deze in actie komen. Zo’n signaal verplaatst zich via zenuwcellen (neuronen) door het lichaam. De zenuwcellen die de bewegingsspieren aansturen worden motorische neuronen genoemd.

Als de zenuw(cellen) niet goed functioneren,  worden de spieren slap en dunner. Als de spieren zelf niet goed functioneren kan dit leiden tot verlammingen. Daarnaast treden ook vaak andere problemen op zoals pijn, problemen met de spijsvertering en soms ademhalingsproblemen. Deze spierziekten verlopen over het algemeen langzaam progressief.

Voorbeelden van neuromusculaire aandoeningen zijn Duchenne, Becker Spierdystrofie, SMA en MS.

Heeft uw kind een neuromusculaire aandoening, dan kan de kinderfysio- of oefentherapeut Mensendieck hierbij helpen.
De behandeling kan gericht worden op:

  • Voorkomen van snellere achteruitgang
  • Advies over lichaamshouding, (aanpassing van) hulpmiddelen
  • Advies over dagelijkse zorg van het kind en hoe om te gaan met de lichamelijke (on)mogelijkheden tijdens het dagelijkse leven
  • Bevorderen van spierkracht, bewegingsmogelijkheden en conditie
  • Zo lang mogelijk behouden van functies als zitten, staan en lopen

Uiteraard hangt bovenstaande af van de ernst en de progressie van de aandoening. Op het moment dat er net een diagnose gesteld is, zal het kind vermoedelijk nog veel meer kunnen en zelfstandig zijn. Het is van belang om zo snel mogelijk te starten met behandeling, om de mogelijkheden van het kind zoveel mogelijk te benutten.
In elke fase van de aandoening kan de therapeut echter helpen. Dit zal in samenspraak gaan met de revalidatiearts en eventuele andere betrokkenen bij het kind (denk aan de neuroloog, logopedist, ergotherapie, etc.)

Meer informatie vindt u op http://www.spierziekten.nl/

Kinderfysiotherapeut: Sophie Abeln

Kinderoefentherapeut Mensendieck: Laura Visser