Schrijfvaardigheid

You are here:

Bij de meeste kinderen wordt het schrijven spelenderwijs opgepakt en kan deze steeds moeilijkere taak goed worden uitgevoerd. Bij een aantal kinderen zien we echter problemen ontstaan met leren schrijven, wat vaak ten koste gaat van de motivatie.

Waar ligt het probleem?
De onderliggende oorzaak van het schrijfprobleem is meestal complex en vraagt om een zorgvuldige analyse. Wat bijvoorbeeld onderzocht kan worden:

  • De schrijfhouding, penvatting, ligging van papier.
  • Schrijftempo.
  • Verkramping van de hand.
  • Moeite met het vormen van letters en cijfers.
  • De ontwikkeling van de grove en fijne motoriek.
  • Spiegelen van letters

Naast het onderzoek van het kind nemen we ook graag contact op met de leerkracht. Zij zien de kinderen dagelijks schrijven en kunnen goed vertellen wat ze zien gebeuren tijdens het schrijven. Ook tijdens het verloop van de therapie blijft het contact tussen leerkracht en therapeut essentieel.

De schrijflijst is een lijst die ingevuld dient te worden door de leerkracht. Op deze manier wordt de hulpvraag rondom het schrijven meer inzichtelijk. Tevens geeft het informatie over het huidige schrijfgedrag van het kind in de klas.

Hoe kan de schrijfontwikkeling worden verbeterd?
In de praktijk spelen we met schrijfoefeningen en spelmateriaal zo veel mogelijk in op de belevingswereld van het kind. Als uw kind een schrijfhulpmiddel nodig heeft, dan zijn er in de praktijk verschillende grippers/pennen en potloden aanwezig, die uw kind eens uit kan proberen. Het doel is dat uw kind het schrijven weer als een positieve uitdaging gaat ervaren.

Voor het verbeteren van de schrijfvaardigheid kan uw kind terecht bij Laura Visser, Kinderoefentherapeut Mensendieck, en Sophie Abeln, Kinderfysiotherapeut.