Sensorische informatieverwerking

You are here:

Wat is sensorische informatieverwerking (SI)?

SI maakt het mogelijk om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie aan elkaar te verbinden. Hierdoor kunnen we op een juiste manier reageren. SI ontwikkelt zich tijdens je leven door ervaringen op te doen, door interactie met jezelf en met je omgeving.
Met behulp van gebalanceerde SI kun je bijvoorbeeld automatisch handelen.

Wat zijn aanwijzingen dat er een probleem met SI zou kunnen zijn?

  • Druk gedrag, wiebelen op de stoel en daardoor storend zijn in de klas.
  • Snel afgeleid zijn, een lage spanningsboog hebben.
  • Een hekel hebben aan onverwachte, harde geluiden en hierdoor handen over de oren doen.
  • Het vermijden van lopen op blote voeten, niet graag in zand willen spelen over gras willen lopen.
  • Angstig zijn voor schommelen of juist alleen maar willen schommelen.
  • Kauwen of likken aan niet eetbare voorwerpen.

Bij problemen in de prikkelverwerking / SI voelen we ons lichaam en onze bewegingen onvoldoende of juist te goed. Daardoor worden activiteiten bijvoorbeeld te langzaam of op een onlogische wijze uitgevoerd. We zien dat bijvoorbeeld bij kinderen die minder goed opletten bij de dingen die ze doen. Soms worden zulke kinderen extra druk of juist stil, angstig, teruggetrokken of dromerig.

In de SI zijn de tast (tactiele systeem), het evenwicht (vestibulair systeem) en het diepe spiergevoel (proprioceptieve systeem) de belangrijkste zintuigen naast de gebruikelijke zoals zien, horen, ruiken en proeven.

Wat kan de SI therapeut uw kind bieden?

Uw therapeut onderzoekt door middel van vragenlijsten, observatie en indien nodig ook overleg met leerkracht of er een probleem bestaat op gebied van sensorische informatieverwerking.
In de therapie wordt, met gebruik van kindvriendelijk materiaal op een speelse manier bepaalde prikkels gestimuleerd (bij ondergevoeligheid) of juist gedempt (bij overgevoeligheid). Tevens leert een kind wanneer hij/zij overprikkeld raakt en hierop in te spelen. De therapeut zal u adviezen geven hoe er in de thuissituatie met uw kind omgegaan kan worden.

Borstel/diepe druktechniek kan een onderdeel van de SI behandeling zijn.

Het is geschikt voor kinderen die overgevoelig zijn in hun tast en erg snel reageren op diverse vormen van aanrakingen, of juist voor kinderen die ondergevoelig zijn voor lichamelijke aanrakingen. Ook is het geschikt voor kinderen die erg druk en of (innerlijk) onrustig zijn. Tijdens de borsteltherapie en diepe druktechniek krijgt het kind in korte tijd veel prikkels, die het lichaam te verwerken krijgt.

Uiteraard zijn er ook andere oefen- en spelvormen mogelijk die toegepast kunnen worden tijdens de behandeling van uw kind. Dit hangt volledig van het kind, de problemen/gedrag en hulpvraag af. De informatie uit het onderzoek en de vragenlijsten worden hierbij gebruikt om te bepalen wat de beste behandelstrategie is voor het kind.

Voor Sensorische Informatieverwerking kan uw kind terecht bij Laura Visser, Kinderoefentherapeut Mensendieck, en Sophie Abeln, Kinderfysiotherapeut.