kinderen.jpg

Oefentherapie Mensendieck - Cesar


Wilt u weten hoe u zelf de baas kunt worden over uw klachten en problemen? Hulp bij het vinden van de gebruiksaanwijzing van uzelf? Wees nieuwsgierig, en lees in onderstaande tekst hoe ik u daarbij kan begeleiden. Uiteindelijk wordt u uw eigen therapeut. U staat dan op een gezonde manier in het leven en u kunt zich op een gezonde manier door uw dagelijks leven bewegen.
Onze praktische manier van werken maakt dat u wat u leert direct kunt toepassen in uw dagelijkse handelingen. Daarbij staan uw wensen centaal. Wat wilt u dat er beter gaat? Ga de uitdaging aan en meldt u aan bij Mariska of Anouk, de oefentherapeuten Mensendieck en Cesar bij Zorgwaard.


Wat is oefentherapie Mensendieck - Cesar?

Lopen, zitten, tillen. Het zijn dagelijkse handelingen waar je niet echt bij nadenkt. Van jongs af aan heeft iedereen zijn of haar eigen manier van bewegen aangeleerd. Het lichaam heeft echter zijn beperkingen, dus niet iedere manier is geschikt. Door verkeerd gebruik van het lichaam kunnen (pijn)klachten ontstaan. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel doordat mensen bij pijn een houding proberen te vinden, waarbij deze pijn het minst gevoeld wordt. Meestal wordt dan een houding aangenomen die de pijnklacht in stand houdt.
In zulke gevallen is de oefentherapeut er voor u om u weer de juiste manier van bewegen aan te leren. De oefentherapeut maakt mensen bewust van hun bewegingsgewoonten. Hoe staat of zit u bijvoorbeeld op uw werk? Welke sporten beoefent u? Bent u na uw werk nog heel actief? Het meest belangrijke onderdeel bij oefentherapie bent uzelf, de patiënt. U geeft aan welke klachten u heeft en samen met de oefentherapeut bekijkt u vervolgens hoe u, binnen uw mogelijkheden, het probleem op kunt lossen. De oefentherapeut begeleidt u in de oefeningen, die u na het oefenen op de praktijk, direct thuis, tijdens het sporten of op het werk toe kunt passen.
Door deze nieuwe manier van bewegen in het dagelijks leven, vermindert de belasting op uw lichaam en zullen uw klachten verminderen of geheel verdwijnen.
Voor meer informatie: www.vvocm.nl

Wat doet een oefentherapeut?

Na de kennismaking zal de oefentherapeut van u willen horen welke klachten u heeft. Daarbij zullen ook wat vragenlijsten worden ingevuld. Vervolgens doet de oefentherapeut een lichamelijk onderzoek om te zien wat uw problemen zijn en welke mogelijkheden en beperkingen u hebt. Aan de hand van de diagnose van uw huisarts of specialist en de eigen diagnose van de oefentherapeut zal samen met u een behandelplan worden opgesteld. Uiteindelijk doel is om de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen.
Tijdens de behandelingen zal de oefentherapeut u oefeningen laten doen en aanwijzingen geven voor een goede houding en gezond bewegingspatroon. De oefentherapeut doet deze oefeningen, indien nodig, eerst voor en controleert steeds of u ze goed uitvoert. Er wordt gebruik gemaakt van spiegels, zodat u uzelf goed leert corrigeren. Daarbij wordt voortdurend rekening gehouden met uw eigen mogelijkheden en beperkingen. Aan het einde van elke behandeling wordt besproken wat u thuis kunt en mag doen.
Het is de bedoeling dat u in de loop van de behandeling de houdingen en bewegingen goed uitvoert zonder erbij na te hoeven denken. U leert dit in uw dagelijks leven in te passen, zodat daardoor uw klachten verminderen of verdwijnen.
De oefentherapeut is verplicht uw huisarts of specialist op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling. Na afloop van de behandeling zal de oefentherapeut verslag doen aan de arts.


Voor wie is oefentherapie?

Er zijn verschillende klachten waarvoor u behandeld kunt worden door een oefentherapeut. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste redenen.
• Bij de behandeling van klachten veroorzaakt door een ongunstige houding en manier van bewegen. Dit zijn nek-, schouder-, rug-, voet-, enkel-, knie en heupklachten.

• Bij het bestrijden van beroepsklachten. Een veelvoorkomende beroepsklacht is CANS (voorheen RSI genoemd).

• Om klachten te voorkomen bij mensen die een ongunstige houding en manier van bewegen hebben, of ter voorkoming van beroepsklachten.
• Voor de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals hernia (HNP), ischias en andere uitstralende zenuwpijnen, ziekte van Parkinson, multiple sclerose (MS), enz.

• Bij klachten veroorzaakt door spanningen en stress. Hieronder vallen allerlei klachten waarvoor geen medische oorzaak aanwijsbaar is. Dat is bijvoorbeeld (spannings)hoofdpijn, benauwdheid, hyperventilatie, spierpijnen, maag-darmklachten, duizeligheid.

• Bij de behandeling van orthopedische aandoeningen. Hiermee wordt o.a. bedoeld: scoliose, kyfose (ziekte van Scheuerman), artrose, osteoporose.

• Bij revalidatie na bijvoorbeeld een ongeval of een heupoperatie.

• Bij de behandeling van reumatische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld artrosis deformans (artrose), reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en fibromyalgie.
• Bij de verbetering van de motoriek van kinderen;
• Bij de behandeling van klachten die ontstaan tijdens de zwangerschap of door de bevalling. Dit zijn meestal bekkenpijn of rugklachten.

• Bij klachten betreffende de ademhaling, zoals hyperventilatie, astma en COPD.Wat gebeurt er wanneer u in behandeling komt bij een oefentherapeut?

Neem bij de eerste behandeling altijd uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs en eventuele verwijsbrief mee!
Er zijn twee mogelijkheden:
1. U komt zonder verwijzing. De oefentherapeut doet eerst met u een "screening", dat wil zeggen, in 10 minuten lopen we een aantal punten door om te bepalen of u bij oefentherapie Mensendieck op de juiste plek bent.
2. U komt met een verwijsbrief van de arts.
Er wordt begonnen met een vraaggesprek, waarin ik uw problemen duidelijk in kaart wil brengen. Daarin stem ik af wat u van mij vraagt en wat ik u kan bieden.
Daarna volgt een onderzoek. Uw houding en uw manier van bewegen wordt samen met u bekeken via de spiegels.
Aan de hand van de bevindingen stel ik in overleg met u een behandeldoel en behandelplan samen.
De daarop volgende behandelingen zullen hiermee worden ingevuld. U krijgt daarbij ook huiswerkopdrachten mee. Deze worden vermeld in een speciaal oefenboekje, dat u van me mee krijgt.
Aan het eind van de behandelperiode wordt de totale behandeling geëvalueerd. Het oefenboekje kunt u als naslagwerk blijven gebruiken, zodat u uw eigen therapeut blijft.


Vergoeding oefentherapie

Patiënten onder de 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen 18 behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering en vanaf de 19e behandeling uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, is afhankelijk van het gekozen pakket.
Patiënten boven de 18 jaar zonder chronische indicatie krijgen de behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het gekozen pakket.
Patiënten boven de 18 jaar met een chronische indicatie krijgen vanaf de 20e behandeling 100% vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van het gekozen pakket worden eventueel ook de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering.
Oefentherapie Mensendieck valt niet onder het verplichte eigen risico.
Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering. Neem bij de eerste behandeling altijd uw verzekeringspasje, identiteitsbewijs en eventuele verwijsbrief mee