lopers.jpg

Artikelindex

Wat is oefentherapie Mensendieck?

Lopen, zitten, tillen. Het zijn dagelijkse handelingen waar je niet echt bij nadenkt. Van jongs af aan heeft iedereen zijn of haar eigen manier van bewegen aangeleerd. Het lichaam heeft echter zijn beperkingen, dus niet iedere manier is geschikt. Door verkeerd gebruik van het lichaam kunnen (pijn)klachten ontstaan. Vaak ontstaat er een vicieuze cirkel doordat mensen bij pijn een houding proberen te vinden, waarbij deze pijn het minst gevoeld wordt. Meestal wordt dan een houding aangenomen die de pijnklacht in stand houdt.
In zulke gevallen is de oefentherapeut er voor u om u weer de juiste manier van bewegen aan te leren. De oefentherapeut maakt mensen bewust van hun bewegingsgewoonten. Hoe staat of zit u bijvoorbeeld op uw werk? Welke sporten beoefent u? Bent u na uw werk nog heel actief? Het meest belangrijke onderdeel bij oefentherapie bent uzelf, de patiënt. U geeft aan welke klachten u heeft en samen met de oefentherapeut bekijkt u vervolgens hoe u, binnen uw mogelijkheden, het probleem op kunt lossen. De oefentherapeut begeleidt u in de oefeningen, die u na het oefenen op de praktijk, direct thuis, tijdens het sporten of op het werk toe kunt passen.

Door deze nieuwe manier van bewegen in het dagelijks leven, vermindert de belasting op uw lichaam en zullen uw klachten verminderen of geheel verdwijnen.

Voor meer informatie: www.vvocm.nl