benen.jpg

Netwerk Orthopedie

Netwerk Orthopedie is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de
Noordwest Ziekenhuisgroep en een groot aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit de
regio’s Alkmaar en Den Helder. Het team van orthopedisch chirurgen van de NoordWest
Ziekenhuisgroep en fysiotherapeuten uit deze regio’s hebben de handen ineen geslagen om
samen de behandeling van knieën en heupen te optimaliseren.
Samenwerken aan optimale zorg
Netwerk Orthopedie heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, totale
knieprothese en voorste kruisbandreconstructie te optimaliseren. De betrokken
zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat
een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan
worden als er in een team wordt samengewerkt.
Dit betekent onderling goede afspraken maken, met elkaar overleggen, werken volgens
vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er
minder goed gaat en waar het beter kan. Samen met patiënten testen wij continu de kwaliteit
van wat we doen. Door goed naar elkaar te luisteren leren we zo wat goed gaat en wat beter
kan. Kortom, samenwerken aan optimale zorg.
Patiënt centraal
Het belangrijkste aspect is u als patiënt goed te informeren over wat u kunt verwachten. Wij
bieden u één duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal
staat. Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat u als patiënt tevreden bent over het
resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is.