lopers.jpg

Psychosomatische fysiotherapie

WAT ZIJN SPANNINGSKLACHTEN?

Spanningsklachten kunnen zowel van lichamelijke als psychische aard zijn. Er is sprake van spanningsklachten als deze klachten verband houden met lichamelijke- en/of psychische overbelasting (stress). Deze klachten worden ook wel psychosomatische klachten genoemd.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is niet aItijd direct duidelijk. Uw lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond en hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Veelal ervaart u zelf prikkelbaarheid, vermoeidheid en gevoelens van gespannenheid, die verband kunnen houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

  • grote werkdruk
  • conflicten
  • emotionele gebeurtenissen
  • relationele problemen
  • verlies van dierbaren
  • ernstige ziekteprocessen


Deze gebeurtenissen, zeker als deze langere tijd blijven bestaan, kunnen u zodanig uit evenwicht brengen dat er spanningsklachten/psychosomatische klachten ontstaan.

WAT IS ERAAN TE DOEN/psychosomatische fysiotherapie.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut zal u kunnen begeleiden en zijn handelen richten op het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning, Daar er een directe of indirecte samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspeceten in de behandeling aan de orde. Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en waar mogelijk in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.

WAARUIT BESTAAT DE THERAPIE ?

De psychosomatische fysiotherapie zal allereerst starten met een gesprek en onderzoek om uw klachten te begrijpen en waar nodig te verduidelijken en toe te lichten.
Dit aanvangsgesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een klachtenlijst die dient om uw ziektegeschiedenis vast te leggen. Hierna wordt samen met u een therapieplan opgemaakt, het doel van de therapie besproken en uw eigen inbreng in het herstelproces gevraagd. Er wordt van u een actieve inzet verwacht.

Met de psychosomatische fysiotherapie leert u invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zult zijn om uw klachten aan te pakken.

Voor meer informatie: www.kngf-nfp.nl